Promesa na ponad 5,8 mln zł dla Powiatu Dąbrowskiego na infrastrukturę drogową

Powiat Dąbrowski znalazł się w gronie samorządów, które otrzymały wsparcie finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na odbudowę infrastruktury drogowej. Dzięki tak dużej dotacji samorząd powiatowy będzie mógł zrealizować dwie, bardzo istotne inwestycje, a mianowicie odbudować most w Zabrniu i przebudować ponad 2 kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Oleśnie.

Jednostkom samorządu terytorialnego w Małopolsce przyznano dotacje na realizację 174 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi, na rekordową kwotę ponad 96 mln zł.

Uroczyste wręczenie promes odbyło się 2 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Uczestniczył w nim Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski oraz Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek i Wicestarosta Krzysztof Bryk. Wręczenie promes odbyło się w obecności Wicepremier Beaty Szydło oraz Ministra MSWiA Joachima Brudzińskiego.

 Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze zobowiązań, które powinni wypełnić nasi poprzednicy. Są to zadania dla mieszkańców tak istotne, że trudno bez ich realizacji funkcjonować. Dzisiaj, dzięki wsparciu rządu, wreszcie te problemy zostaną,  mam nadzieję,  skutecznie rozwiązane, czego Państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. To nie są jedyne projekty, które kierujemy do samorządów. Wspieranie naszych małych ojczyzn to jest jedno z tych zadań, które dla rządu są priorytetowymi–mówiła Wicepremier Beata Szydło.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego znalazł się w gronie 6 powiatów z terenu województwa małopolskiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Promesę z rąk Wicepremier Beaty Szydło, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika odebrali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk.

W ramach otrzymanej promesy, środki z budżetu państwa, w wysokości 3 890 000 zł pozwolą na realizację priorytetowego zadania jakim jest odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1319K Szczucin – Radgoszcz w km 3+857 nad rzeką Breń w miejscowości Zabrnie.

Kolejną inwestycją, która będzie możliwa do zrealizowania dzięki wsparciu rządu jest remont drogi powiatowej nr 1310K Samocice – Podlipie – Ćwików – Olesno – Wielopole. Rząd wsparł to zadanie kwotą 1 920 000 zł.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube