Polska Strefa Inwestycji [VIDEO]

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu Poseł Wiesław Krajewski zadał pytanie w związku z planowanym utworzeniem Polskiej Strefy Inwestycji. Czy umiejscowienie planowanej inwestycji przez inwestora z uwzględnieniem wskaźnika bezrobocia na danym terenie będzie preferowane w systemie ulg podatkowych Uwzględnienie tych szczegółów daje ogromną szansę rozwoju gospodarczego dla tzw. Polski powiatowej
#RozwójDlaRegionu #PolskaStrefaInwestycji

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube