Nowy budynek Komisariatu Policji w Żabnie

W minioną sobotę 3 marca 2019 roku oddano do użytku nową siedzibę Komisariatu Policji w Żabnie przy
ul. Sieradzkiej 19. Zgodnie z zapowiedzią rząd Prawa i Sprawiedliwości przywraca zamykane przez poprzednią władzę komisariaty w całym kraju.

Na uroczystość otwarcia Posterunku przybyli parlamentarzyści ziemi tarnowskiej w osobach: senatora RP
prof. dr hab. Kazimierza Wiatra oraz posłów na Sejm RP: prof. Włodzimierza Bernackiego, Michała Wojtkiewicza oraz Wiesława Krajewskiego.
Przybył także zwierzchnik służb mundurowych w Polsce minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.  Na zaproszenie Komendy Miejskiej w Tarnowie przybyli również przedstawiciele zarządu województwa małopolskiego, Komendy Wojewódzkiej, Powiatu Tarnowskiego, włodarze
i radni Rady Miejskiej w Żabnie oraz przedstawiciele mediów.

Obecna siedziba Posterunku Policji w Żabnie zapewnia funkcjonariuszom godne warunki pracy i  jest dostosowana do potrzeb i poziomu funkcjonowania służb mundurowych. Komisariat Policji w Żabnie obejmuje zasięgiem działania trzy gminy: Żabno, Radłów i Wietrzychowice. Pracuje w nim łącznie 22 funkcjonariuszy i jeden pracownik cywilny.

Łączny koszt przeprowadzonej inwestycji to ponad 1,6 mln zł – z czego większość środków (około 1,5 mln zł) pochodzi z Programu Modernizacji Służb Mundurowych MSWiA. W kosztach wyposażenia komisariatu partycypowały również samorządy: gmina Żabno oraz powiat tarnowski. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wyposażyła komisariat w sprzęt techniki policyjnej, kwaterunkowy i biurowy.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube