99 rocznica – Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Już jutro w całym kraju będziemy świętować rocznicę wyzwolenia Polski po 123 latach zaborów.

Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym w dziejach całej Europy i Polski. Tego dnia pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. Natomiast w Warszawie Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad Armią Polską –  Józefowi Piłsudskiemu, który do 10 listopada 1918 roku był więziony w twierdzy Magdeburskiej.

 

Należy podkreślić, że odradzanie Polski przebiegało stopniowo. Dzień 11 listopada to data symboliczna odzyskania niepodległości, ponieważ już od 30 października 1918 Tarnów był miastem niepodległym. Podobnie jak Cieszyn czy kilka dni później Lublin.

Postacią kluczową, nierozerwalnie związaną z niepodległością Polski roku 1918 jest Józef Piłsudski.

W tym roku przypada 150 rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego bowiem urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie.

Od 1911 roku Józef Piłsudski prowadząc akcję organizacyjną tworzy w Galicji „Drużyny Strzeleckie”
i „Związek Strzelecki”, które w odpowiednim momencie mają się przekształcić w polską armię. Nie był natomiast twórcą Legionów chociaż jesienią 1914 roku zostaje komendantem I Brygady.

Bez wątpienia Józef Piłsudski cieszył się ogromną estymą wśród Polaków. Jest symbolem wolnej Polski. Walczył o niepodległą Polskę, był naczelnikiem państwa i pogromcą bolszewików.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube