Zielony Pierścień Tarnowa- certyfikat

Wczoraj w Ministerstwie Energii odbyła się uroczystość wręczenia pilotażowych certyfikatów klastrów energii . Na 105 podmiotów ubiegających się z terenu całej Polski, tylko 33 podmioty otrzymały certyfikat. Wśród nich jest Zielony Pierścień Tarnowa. Jest to efekt dobrej pracy i działań podejmowanych przez Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa, której członkiem jest Poseł Wiesław Krajewski.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube