Zapowiedź 36. posiedzenia Sejmu

W środę rano rozpocznie się 36. posiedzenie Sejmu. W zaplanowanym porządku obrad znajdują się m.in. prezydencki projekt zwiększający ochronę dzieci oraz rządowe propozycje zmian regulujące kredyty hipoteczne i wprowadzające ułatwienia związane ze sporządzaniem zeznań podatkowych PIT. Posłowie zajmą się w drugim czytaniu rządowym projektem pozbawiającym sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynu zabronionego. Będą też kontynuowali w drugim czytaniu prace nad projektem zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych. Projektowane zmiany mają usprawnić zarządzanie kadrami w sądach powszechnych. W porządku posiedzenia planowane są także dalsze prace nad projektem dotyczącym inwestycji w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz prace nad projektem dotyczącym specjalistów w ochronie zdrowia. Ponadto w porządku obrad jest przewidziane rozpoczęcie prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Celem tego dokumentu jest likwidacja wątpliwości interpretacyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom określonym przez przepisy unijne. Ponadto wejście w życie projektowanych rozwiązań ma umożliwić bieżące pozyskiwanie informacji o ilości alkoholu etylowego całkowicie skażonego, który będzie przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego .Rozpoczną także prace nad rządowymi propozycjami zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu poprawę warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, a także podniesienie standardów pracy tymczasowej. W proponowanych przepisach założono m.in. większą ochronę kobiet w ciąży, wykonujących pracę tymczasową itp. Zapowiadają się bardzo pracowite trzy dni w Sejmie… #DamyRadę

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube