Wspólne śpiewanie dla Konstytucji 3 Maja

W niedzielę 6 maja 2018 roku mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej zebrani przed Urzędem Miejskim mieli okazję do wyrażenia dumy z uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na zorganizowanym przez Dąbrowski Dom Kultury – festiwalu pieśni patriotycznych.
Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

Wspólnym śpiewaniem znanych powszechnie pieśni i piosenek patriotycznych okazano miłość do ojczyzny i szacunek dla Konstytucji z roku 1791.

Dzieci i młodzież szkolna ze szkół powiatu dąbrowskiego po występach solowych i w zespołach otrzymywali upominki ufundowane przez posła Wiesława Krajewskiego i Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego.

Kolejną udaną edycję „Śpiewania dla Konstytucji” prowadził dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube