wschodnia obwodnica m.Tarnów

Z inicjatywy Posła Wiesława Krajewskiego zostało zorganizowane już drugie z rzędu spotkanie z przedstawicielami samorządu oraz mieszkańcami ws. budowy wschodniej obwodnicy m. Tarnów. Podczas spotkania zostały przedstawione dwa warianty budowy obwodnicy przechodzące przez najmniejsze skupiska ludzkie. W najbliższym czasie po uzgodnieniu dogodnych terminów zostanie zorganizowane kolejne spotkanie mediacyjne wraz z GDDKiA.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube