Wprowadzenie stanu wojennego

18 grudnia odbyły się uroczyści upamiętniające wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku. W kościele pw. Bł. Karoliny Kózki w Tarnowie została odprawiona Msza Św. w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego, później zostały złożone kwiaty i znicze przed pomnikiem Jana Pawła II . Uroczystości zostały zorganizowane przez NSZZ Solidarność w Tarnowie. W uroczystościach wziął udział m.in Poseł Wiesław Krajewski.
#NSZZSolidarność #StanWojenny

 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube