Wieczór poezji w Oleśnie „Wierszem do mnie mów…”

Na zaproszenie Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Oleśnie Małgorzaty Morawiec i Prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie Haliny Dojki, poseł Wiesław Krajewski przybył na koncert do Biblioteki w Oleśnie organizowany w ramach XXVII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej.

Jak co roku na jesień w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie, odbywa się spotkanie z poezją, satyrą, balladą i piosenką literacką. Tegoroczny koncert zorganizowano w pierwszym tygodniu października. Na spotkanie z publicznością powiatu, przyjechali, oprócz polskich artystów, poeci
i bardowie z Włoch, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Wietnamu czy Australii.

W swoim krótkim wystąpieniu poseł Wiesław Krajewski, pogratulował wykonawcom prezentacji utworów, podziękował organizatorom udanego wydarzenia, wręczając bukiety kwiatów pani Małgorzacie Morawiec i pani Halinie Dojce. Spotkanie tego wieczoru z artystami,  było również okazją do złożenia pani Ewie Drzazdze, od niedawna byłej dyrektor Biblioteki Powiatowej z siedzibą w Brniu,  podziękowań za lata pracy na rzecz czytelnictwa i złożyć życzenia zdrowia i radości na zasłużonej emeryturze.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube