Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

W poniedziałek 21 marca 2016 r. z udziałem posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego odbyło się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej i modernizacji drogi krajowej nr 73.

Na zaproszenie Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej przybyli również: Roman Ciepiela Prezydent Tarnowa, Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Arkadiusz Mikuła Wójt Gminy Lisia Góra, Tomasz Pałasiński  Dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie, Marek Banaś zastępca Komendanta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, oraz Agnieszka Beker Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczucinie, Jacek Sarat Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Barbara Gawle i Bogusława Serwicka Wiceprzewodniczące

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej a także radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej i radni Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Tematem spotkania była budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej oraz modernizacja drogi krajowej nr 73 na odcinku Szczucin – Tarnów.

Poseł Wiesław Krajewski, zwrócił się do przedstawicieli samorządów Miasta Tarnowa, Gminy Dąbrowa Tarnowska, Gminy Lisia Góra oraz Gminy Szczucin, aby nawiązali ścisłą współpracę pomiędzy samorządami i wyłonili przedstawiciela, który na bieżąco będzie  monitorował kwestię związaną z modernizacją drogi krajowej nr 73.
Podkreślił również, że sprawa przebudowy drogi krajowej jest kwestią niezwykle ważną ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego.

 

SAM-800x550_0065

SAM-800x600_0040

SAM-800x600_0050

SAM-800x600_0062

SAM-800x600_0076

SAM-800x600_0088

SAM-800x600_0093

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube