Spotkanie konsultacyjne z Dyrektorami szkół ws. zmiany w systemie edukacji

     W ubiegłym tygodniu doszło do zainicjowanego przez posła Wiesława Krajewskiego, spotkania konsultacyjnego z Dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu dąbrowskiego
i tarnowskiego.

 

      Założenia reformy oświatowej i zmiany w systemie edukacji, które wejdą do szkół w roku szkolnym 2017/2018 przedstawili zaproszeni przez gospodarza biura poselskiego przy ul. Spadowej 8 w Dąbrowie Tarnowskiej; Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – Artur Puciłowski oraz Andrzej Szlanta – Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie.

Informacje  przedstawione przez Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, w sprawie projektów podstawy programowej dla szkół podstawowych i ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół:

  1. W najbliższym roku szkolnym (2017/ 2018) nowa podstawa programowa będzie stosowana w: przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. W klasach I, IV szkoły podstawowej, a także w klasie VII szkoły podstawowej.
  2. W II, III, V i VI klasie obowiązywać będzie jeszcze  dotychczasowa podstawa programowa. Nauka w szkole podstawowej będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie (klasy I–III) prowadzone będzie kształcenie zintegrowane, w drugim (klasy IV – VIII) realizowana będzie nauka konkretnych przedmiotów. Od IV klasy 8-letniej szkoły podstawowej będzie realizowana Przyroda jako przedmiot.
  3. Do V klasy szkoły podstawowej powrócą takie przedmioty jak: geografia, biologia, chemia i fizyka. Przedmiot Doradztwo zawodowe” zostanie wprowadzone od VII klasy.
    W klasach I-VI uczniowie będą się uczyć jednego języka obcego nowożytnego, natomiast w klasach VII i VIII dwóch języków obcych nowożytnych.
  4. Podstawa programowa uwzględnia elementy gier strategicznych oraz programowania.

Ponadto w dyskusji Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów poruszyli  m.in. kwestie związane z oceną dyrektora niepublicznej placówki oświatowej. Podniesiono w tej kwestii brak regulacji prawnych zarówno w obowiązującym stanie prawnym, jak i w projekcie ustawy. Obecni Dyrektorzy szkół wyrazili obawy o dalsze zatrudnienie nauczycieli pracujących w gimnazjach.

Natomiast w opracowaniach wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, czytamy: ”Nauczyciele nie stracą pracy. Część z nich może natomiast zmienić pracodawcę. …. przewidzieliśmy rozwiązania systemowe zapewniające przechodzenie nauczycieli ze szkół obecnie funkcjonujących do szkół tworzonych w ramach nowego systemu. W wyniku reformy spodziewamy się raczej zwiększenia zapotrzebowania na nauczycieli.”

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube