Skrzyżowanie typu rondo obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej
i Powiatu Dąbrowskiego

 

Będzie skrzyżowanie typu rondo obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej
z ulicą Grunwaldzką.

Miło mi Państwa poinformować, iż w związku z podjętą przeze mnie interwencją w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Krakowie ws. przebudowy skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z obecnie realizowaną budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, powstanie skrzyżowanie w ruchu okrężnym typu rondo.

Pragnę podziękować Panu Tomaszowi Pałasińskiemu – Dyrektorowi Oddziału GDDKiA w Krakowie, za przychylność i pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby, burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego oraz mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej.

Decyzja ws. przeprojektowania skrzyżowania i budowy ronda obwodnicy z ul. Grunwaldzką z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa jazdy oraz poprawi płynność w poruszaniu się wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

Wiesław Krajewski
Poseł na Sejm RP

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube