RDN Małopolska

W dzisiejszej audycji „Słowo za Słowo” w radio RDN Małopolska przedstawiłem informację, iż zarzut pana Prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli ws. upolitycznienia decyzji w zakresie udzielenia dotacji na budowę hali Widowisko- Sportowej „Jaskółka” w Tarnowie jest w stosunku do Pana ministra sportu nieprawdziwy i dalece niestosowny. Jednocześnie obarczanie Posłów PiS z regionu tarnowskiego brakiem skuteczności w przyznawaniu tej dotacji jest śmieszne i niepoważne. Warto wspomnieć choćby o pozyskanej dotacji na przebudowę ul. Lwowskiej w wysokości 15 mln zł. udzielonych z Budżetu Państwa. Da się zauważyć, że Prezydent Tarnowa jako czołowy działacz Platformy Obywatelskiej wpisuje się w atak totalnej opozycji na Prawo i Sprawiedliwość.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube