Piknik Charytatywny i Dożynki sołectwa Szarwark – 15 sierpnia 2018 r.

W Święto Narodowe Wojska Polskiego i w 98 rocznicę Cudu nad Wisłą w Szarwarku zorganizowano Wielki Piknik Charytatywny połączony z dożynkami sołeckimi. Podobnie jak w ubiegłym roku hasłem festynu było: „Wszyscy jesteśmy z Marcinem”.

Poseł Wiesław Krajewski, wziął udział w Pikniku i Dożynkach sołectwa Szarwark, przekazał również nagrodę, która trafiła do loterii fantowej a której dochód przeznaczono na rehabilitację mieszkańca Szarwarku – Marcina Morawca.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube