Pamiętamy! – Rocznica Porozumień Sierpniowych

Dziś mija 37 lat od podpisania w sali BHP Stoczni Gdańskiej Porozumień Sierpniowych, które pozwoliły na powstanie 10-milionowego ruchu społecznego. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” była to pierwsza w ówczesnym bloku państw komunistycznych, niezależna od władz, legalna organizacja związkowa.
Protesty były reakcją na pogarszającą się wciąż sytuację społeczno- gospodarczą w PRL-u. Stały się początkiem przemian z 1989 roku – obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego. Strajkujący wywalczyli też m.in. prawo do strajku, budowę pomnika Poległych Stoczniowców – ofiar grudnia 1970 oraz ograniczenie cenzury.
Niestety bardzo wielu ludzi Solidarności, którzy w czasach Polski Ludowej byli represjonowani i szykanowani, którym między innymi w stanie wojennym złamano życiorysy – Ci ludzie zostali pozostawieni sami sobie, bez pomocy.

Dlatego uczestnikom strajków na Wybrzeżu i w innych Zakładach w głębi kraju, którzy przyczynili się do upadku PRL-u należy się nasza wdzięczność. To dzięki protestującym robotnikom nastąpił upadek tamtego sytemu. Dla strajkujących z Sierpnia’ 80 należy się szacunek i uznanie za ich odwagę, poświęcenie i wiarę w niezależną Polskę.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube