Otwarcie Posterunku Policji w Szerzynach

Po blisko 15- stu latach przerwy przywrócono Posterunek Policji w Szerzynach. W dniu 29 lipca 2017 roku poseł Wiesław Krajewski gościł w powiecie tarnowskim w gminie Szerzyny, gdzie był obecny na uroczystości przekazania i poświęcenia budynku, będącego odtąd siedzibą miejscowej Policji.

Na uroczystość otwarcia Posterunku połączoną z tegorocznym Świętem Policji, przybyło wielu znakomitych gości z kręgu władz kościelnych oraz wojewódzkich władz Policji i administracji rządowej. Posterunek poświęcił bp pomocniczy Leszek Leszkiewicz. Obecni byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, p.o. Komendant Wojewódzki Policji insp. Robert Strzelecki oraz Diecezjalny Kapelan Policji ks. prof. Stanisław Sojka.

Gospodarzami uroczystości byli: Komendant Miejski Policji w Tarnowie mł. i nsp. Mariusz Dymura oraz Wójt Gminy Szerzyny – Grzegorz Gotfryd.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube