opłatek środowiska osób internowanych i represjonowanych

15 stycznia 2017 r. Poseł Wiesław Krajewski był gościem na spotkaniu opłatkowym środowiska osób internowanych i represjonowanych w okresie stanu wojennego w Starostwie Powiatowym w Tarnowie (fot. Paweł Topolski).

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube