Oficjalne rozpoczęcie budowy nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy AZOTY S.A. w Mościcach

W ubiegłym tygodniu- 23 sierpnia 2017 r., wmurowano kamień węgielny w Tarnowie pod budowę nowej inwestycji przez Azoty S.A. Na zaproszenie prezesa zarządu Grupy AZOTY S.A. dr Wojciecha Wardackiego w uroczystości wziął udział poseł Wiesław Krajewski.

Budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego to kolejna inwestycja, która uzyskała wsparcie finansowe z Ministerstwa Rozwoju w ramach działania „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt zakłada budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku, w którym zlokalizowane będą laboratoria oraz pomieszczenia biurowe, o powierzchni całkowitej 5524,42 m2. Powstanie także połączona z budynkiem głównym hala półtechnik o powierzchni całkowitej 2486,42 m2.
W ramach inwestycji o wartości blisko 88 mln zł zrealizowane zostaną prace budowlane
i instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków (w tym między innymi: drogi wewnętrzne, parkingi, układ ścieżek pieszych i instalacje wewnętrzne). Inwestycja obejmuje również wyposażenie pomieszczeń, zakup nowoczesnego sprzętu badawczo-analitycznego
do laboratoriów, prace instalacyjne i wyposażenie w media pomocnicze hali półtechnik, a także zakup urządzeń i sprzętu do prowadzenia badań w skali wielkolaboratoryjnej i ćwierćtechnicznej.

Tekst: AZOTY S.A.
fot: Radosław Denisiuk

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube