Obchody rocznicy wojennych wydarzeń z września 1939 roku w Szczucinie

W niedzielę 17 września 2017 roku poseł wraz z radym powiatowym Krzysztofem Brykiem złożyli wiązankę przed Kwaterą Pamięci Narodowej w Szczucinie, w 78 rocznicę mordu na polskich jeńcach wojennych, cywilach polskiego i żydowskiego pochodzenia.

Zbrodni dokonano 12 września 1939 roku w budynku Szkoły Powszechnej w Szczucinie. Więcej informacji na temat tych wydarzeń pod linkiem ( http://historykon.pl/12-wrzesnia-1939-roku-miala-miejsce-zbrodnia-w-szczucinie/).

Po oddaniu hołdu poległym dalsza część uroczystości patriotycznej  miała miejsce w Domu Parafialnym KANA, gdzie poseł wygłosił okolicznościową mowę nawiązując do tragicznych losów poległych bohaterów.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube