Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę 3 marca 2019 roku pod Pomnikiem  Poległych w Parku Miejskim im. 100- lecia Odzyskania Niepodległości odbyły się dwie ważne dla Powiatu i jego stolicy uroczystości. Samorząd Powiatu i Jednostka Strzelecka JS 2083 im. gen Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej byli gospodarzami  obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych połączonymi
z nadaniem i poświęceniem sztandaru Jednostce Strzeleckiej JS 2083.

Uroczystości, które zostały objęte honorowym patronatem przez senatora RP prof. dr hab. Kazimierza Wiatra i posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej pod przewodnictwem ks. Proboszcza Stanisława Cyrana, który dokonał poświęcenia sztandaru Jednostki Strzeleckiej JS im. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej 2083.

Następnie zaproszeni goście a wśród nich parlamentarzyści; senator Kazimierz Wiatr i poseł Wiesław Krajewski oraz władze samorządu powiatowego i gminnego; Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek i Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski a także delegacje Policji
i Straży, delegacje Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, stowarzyszeń, szkół, jednostek powiatu
i gminy, przeszli pod Pomnik Poległych w Parku Miejskim.

Uroczystość wręczenia i przekazania sztandaru Jednostce Strzeleckiej prowadził Dowódca uroczystości sierż. Krzysztof Stalmach, który złożył meldunek Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego insp. Markowi Matule. Komendant Główny przeprowadził przegląd pododdziałów oraz przekazał sztandar Dowódcy Jednostki sierż. ZS Tomaszowi Żygule. Rozkazem Komendanta Głównego przedstawiono również do odznaczenia członków Jednostki. Rodzicami Chrzestnymi sztandaru zostali: poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski
i Pani Zofia Stalmach. Do obchodzonego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odnieśli się w swoich wystąpieniach senator K. Wiatr i poseł W. Krajewski oraz niezwykle ciekawą prelekcją Sławomir Bator nauczyciel Szkoły Podst. nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej. Po części artystycznej poszczególne delegacje przystąpiły do składania zniczy i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległych.

Foto: Biuro Poselskie posła Wiesława Krajewskiego i M.Kolano

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube