Konferencja prasowa z ministrem

W dniu dzisiejszym tj. 20.11.2017 r. odbyła się wspólna konferencja prasowa w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Tarnowie. Wziął w niej udział Stanisław Szwed- wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Ćwik- wojewoda małopolski oraz Posłowie na Sejm RP z ziemi tarnowskiej Urszula Rusecka, prof. Włodzimierz Bernacki, Wiesław Krajewski.
Konferencja dotyczyła dokonań rządu w przeciągu dwóch lat w obszarze polityki społecznej  #DobraZmiana

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube