Komenda Główna Policji

#KomendaGłównaPolicji

W środę tj. 6 grudnia odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw Policji.

Tematem posiedzenia była między innymi realizacja ustawy o modernizacji Policji oraz projekt nowelizacji ustawy o Policji w zakresie przyznania funkcjonariuszom biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube