Kolejna interpelacja

Moja interpelacja do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. outsourcingu pracowniczego oraz działań podejmowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym zakresie  #outsourcing #pracownicy

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube