Klaster energii w Tarnowie

W tarnowskim Starostwie odbyła się już druga konferencja, poświęcona utworzeniu klastra energii oraz opracowaniu strategii jego rozwoju. Projekt realizuje Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa. W spotkaniu uczestniczył między innymi Poseł na Sejm RP- Wiesław Krajewski.

Jak sam zaznaczył: „Klastry energii mają stać się ważnym elementem polskiej gospodarki między innymi poprzez wsparcie rozwoju obszarów wiejskich i mniej zurbanizowanych, a w dalszej perspektywie czyniąc z nich tereny atrakcyjne inwestycyjne”.

#ZielonyPierścień #KlasterEnergii #Tarnów

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube