I Ty możesz uratować komuś życie!

Już w najbliższą niedzielę 12 listopada w Dąbrowie Tarnowskiej podczas Biegu Niepodległości, – który został objęty patronatem posła Wiesława Krajewskiego
a organizowany jest przez Stowarzyszenie RUN TEAM Dąbrowa Tarnowska – zapraszamy
na akcję rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku
– dla Piotra i innych oczekujących pacjentów.

Akcja „Piotr i Inni potrzebują Twojej pomocy” – została zainicjowana przez rodzinę i przyjaciół Piotra, który pochodzi z Odporyszowa a uczęszczał do LO w Dąbrowie Tarnowskiej.
Piotr Popek jest jednym z podopiecznych Fundacji DKMS. W czerwcu zdiagnozowano
u niego białaczkę limfoblastyczną.
Fundacja DKMS przeprowadza akcje w całej Polsce rejestrując potencjalnych dawców szpiku, działając od lat skupia aktualnie największą bazę dawców szpiku w Polsce.

W czasie akcji wszystkie ogólnie zdrowe osoby, w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS.

Rejestracja odbywać się będzie 12 listopada równocześnie w Odporyszowie w sali przykościelnej „Iskierka” od 9:00-18:00 i podczas trwania Biegu Niepodległości w Dąbrowie Tarnowskiej, między 11:00 a 15:00 w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Zazamcze
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości
z nr PESEL.

„Niewielkim wysiłkiem możesz podarować komuś drugie życie i zostać dobroczyńcą”
– apeluje Piotr, zapraszając na akcję rejestracji dawców szpiku.

Aby zostać potencjalnym Dawcą wystarczy wejść na stronę www.dkms.pl

Rejestrując się możesz pomóc Piotrowi i Innym potrzebującym.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube