Dzień Patrona ZSP im. Wł. St. Reymonta w Brniu

8 grudnia 2016r. w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych  w Brniu odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły Władysława Stanisława Reymonta i Jubileusz 40 – lecia nadania imienia Szkole.

Dyrektor Szkoły Jarosław Boryczka przywitał; Posła Wiesława Krajewskiego, Witolda Morawca – Wójta Gminy Olesno, Andrzeja Szlante – Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie,  Joannę Ohratke – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, Małgorzatę Morawiec – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, Jerzego Misterkę – Dyrektora Zespołu Szkół w Gręboszowie, Jana Wieczorka – Dyrektora  Zespołu Szkół w Bolesławiu, Dorotę Wenc – p.o.  Dyrektora Centrum Polonii w Brniu oraz Celinę Rodak – Przewodniczącą Rady Rodziców.

W części oficjalnej, podczas swojego wystąpienia Poseł pogratulował Dyrektorowi i nauczycielom dobrze zorganizowanej i funkcjonującej szkoły, życzył kształcenia jak największej liczby uczniów oraz wychowania  młodzieży na dobrych Polaków. Następnie przekazał na ręce dyrektora  dwie pozycje książkowe autorstwa Tadeusza M. Płużańskiego:  „Oprawcy, zbrodnie bez kary” oraz  „Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy”, prosząc jednocześnie aby zajęły one ważne miejsce  w bibliotece szkolnej .

Gratulacje z okazji  Święta Szkoły przekazał również społeczności szkolnej przedstawiciel Kuratorium Oświaty  Andrzej Szlanta.

Uroczystość uświetniła akademia, która składała się z dwóch części: montażu literacko – poetyckiego poświęconego twórczości W. Reymonta i jego pobytowi na Ziemi Tarnowskiej oraz
z programu artystycznego i konkursu wiedzy o patronie i szkole. Na program złożyły się piosenki biesiadne o aktualnej tematyce szkolnej, krótki film o szkole oraz scenka satyryczna z życia szkoły.

Po programie artystycznym uczniowie i goście obejrzeli wystawy dekoracji świątecznych, które wykonali uczniowie.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube