Dotacje na drogi od Wojewody Małopolskiego

Wczoraj 7 marca 2017 roku w obecności posła Wiesława Krajewskiego, Wojewoda Małopolski Józef Pilch wręczył promesy: dla gminy Dąbrowa Tarnowska w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz dla powiatu dąbrowskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w obecności radnych miejskich.
Promesę w wysokości 524 377 zł, na realizację budowy drogi gminnej łączącej ulicę Grunwaldzką z ulicą Wyszyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, odebrał z rąk wojewody burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.
Również powiat dąbrowski otrzymał promesę dotyczącą dofinansowania odbudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1314K Podborze-Smęgorzów. Ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostanie przeznaczonych na to zadanie 980 000 zł.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube