Pamięć o żołnierzach chorwackich w Ujściu Jezuickim

Na Cmentarzu Wojennym nr 251 w Ujściu Jezuickim  w Gminie  Gręboszów, w dniu 6 listopada 2016 roku odbyły się uroczystości  upamiętniające żołnierzy chorwackich poległych podczas I wojny światowej, walczących w szeregach armii austro-węgierskiej.

W obecności  Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce dr Adreii Bekić, delegacji chorwackiej, przedstawicieli władz samorządowych oraz mieszkańców gminy Gręboszów, Poseł Wiesław Krajewski złożył wiązankę na  mogile poległych żołnierzy.

W swoim wystąpieniu Ambasador Republiki Chorwacji  wspomniała o spoczywających na cmentarzu wojennym w Ujściu  Jezuickim  133 chorwackich żołnierzach z 31 batalionu Strzelców Polowych z Zagrzebia.

Wartę honorową pełniła delegacja 16 batalionu powietrzno-desantowego w Krakowie.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube