Andrzeja Rzeplińskiego zastąpi Michał Warciński

Dr hab. prawa Michał Warciński został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Warcińskiego wybrano w miejsce sędziego Andrzeja Rzeplińskiego. Kandydaturę Warcińskiego zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość; pozostałe kluby parlamentarne nie przedstawiły kandydatów. Za jego wyborem głosowało 231 posłów, 179 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube