42. posiedzenie Sejmu- zapowiedź

W planie 42. posiedzenia Sejmu znajduję się m.in. informacja ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych nt. śledztwa ws. śmierci Igora Stachowiaka. Porządek obrad uzupełniono o wypowiedzi ministrów w tej sprawie na prośbę rządu. Ponadto w planach prac Izby są nowelizacje ustaw o ustroju sądów powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i nowe prawo zakazujące propagowania systemów totalitarnych. W pierwszym dniu posiedzenia Sejm zajmie się także wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Posłowie zdecydują także w sprawie składu tzw. komisji weryfikacyjnej, mającej zbadać nieprawidłowości przy reprywatyzacji warszawskich kamienic i działek. Zapowiada się bardzo pracowicie i interesująco!

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube