24 lipca – Święto Policji

24 lipca każdego roku w Polsce obchodzimy Święto Policji. Święto to zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku, przy nowelizacji ustawy o Policji.

 

Życzenia na stronę - Kopia

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube